Wetgeving messen

Alles omtrent de wetgeving messen

Hieronder staat de wetgeving messen, messen vallen onder de Wet Wapen en Munitie. Alles wat hieronder in de Wet Wapen en Munitie staat is verboden om voorhanden te hebben, als jij jouw mes hier niet in kan vinden zou het legaal moeten zijn om het te dragen. Ik kan helaas geen garantie bieden dat het echt legaal is! Bedenk ook zelf wat wel en wat niet kan.

Categorie I – Deze messen zijn volgens de messen wetgeving ten alle tijden verboden.

 • Stiletto’s, valmessen en vlindermessen;
 • Andere opvouwbare messen, indien:
 • a Het lemmet meer dan een snijkant heeft; of
 • b De lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is;
 • Boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens;
 • Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
 • Pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken;
 • Katapulten;
 • Andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.

Categorie II – In deze categorie staat geen wetgeving over messen

Categorie III – Deze messen zijn volgens de wetgeving verboden om voor handen te hebben, met uitzondering van verlof-houders.

 • Vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen voor zover zij niet vallen onder categorie II sub 2, 3 of 6;
 • Toestellen voor beroepsdoeleinden die geschikt zijn om projectielen af te schieten;
 • Werpmessen;
 • Alarm-en startpistolen en -revolvers, met uitzondering van alarm- en startpistolen die:
  • a Geen loop of een kennelijk verkorte, geheel gevulde loop hebben;
  • b Zodanig zijn ingericht dat zij uitsluitend knalpatronen van een kaliber niet groter dan 6 mm kunnen bevatten; en
  • c Waarvan de ligplaats van de patronen en de gasuitlaat loodrecht staan op de loop of op de lengterichting van het wapen.

Categorie IV – Deze messen mag je volgens de wetgeving bezitten, niet voorhanden hebben.

 • Blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I;
 • Degens, zwaarden, sabels en bajonetten;
 • Wapenstokken;
 • Lucht-, gas- en veerdrukwapens, behoudens zulke door Onze Minister overeenkomstig categorie I, sub 7, aangewezen die zodanig gelijken op een vuurwapen dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn;
 • Kruisbogen en harpoenen;
 • Bij regeling van Onze Minister aangewezen voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen;
 • Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

De pagina ‘Wetgeving messen’ is geschreven op basis van een overheids site.

Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/geldigheidsdatum_23-07-2012